Dežurstvo u MDULS-u radi prijema elektorskih prijava

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava sve zainteresovane kandidate za elektore da u dane vikenda 29. i 30. septembra 2018. godine organizuje dežurstvo radi prijema elektorskih prijava.

Podnošenje elektorske prijave za 29. i 30. septembar i 1. oktobar 2018. godine najavljuje se u petak do 17,00 časova, putem elektronske pošte na adresu prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Vreme podnošenja će odrediti Ministarstvo. Prilikom određivanja vremena podnošenja elektorske prijave Ministarstvo će poštovati redosled prijavljivanja.

Molimo sve zainteresovane da prilikom najave predaje elektorske prijave u imejlu navedu tačan datum predaje elektorske prijave i da ostave svoje kontakt podatke (ime prezime i kontakt telefon).

Podsećamo da je poslednji dan za predaju elektorskih prijava četvrtak 4. oktobar 2018. godine u 24,00.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na broj telefona 011/2641-495 ili putem imejla na adrese

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs;
jiljana.bekcic@mduls.gov.rs,
biljana.markovic@mduls.gov.rs;
miroslav.raskovic@mduls.gov.rs