Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na poslovima praćenja primene propisa i uređivanju sistema finansiranja plata.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana kada je konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.
Tekst oglasa
Izjava 1
Izjava 2