Javni poziv lokalnim samoupravama za učešće u istraživanju zadovoljstva građana

Pozivamo jedinice lokalne samouprave da izraze interesovanje za učešće u istraživanju zadovoljstva građana, koje sprovodi CeSID d.o.o. u okviru programa podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Istraživanje zadovoljstva građana sprovodi se četvrti put (prethodni ciklusi sprovedeni su 2010, 2013. i 2017. godine), sa ciljem da se na osnovu rezultata istraživanja identifikuje nivo zadovoljstva građana uslugama koje pruža javni sektor u opštini/gradu, uključujući i efikasnosti i kvalitet usluga jedinica lokalne samouprave (JLS). Istraživanje zadovoljstva građana je koristan alat, kako za građane da izraze svoje mišljenje, tako i za JLS da steknu uvid u sopstveni učinak i da identifikuju mogućnosti za unapređenje pružanja usluga građanima.

Pogledajte ceo javni poziv

Preuzmite pismo o namerama