Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

U okviru  projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“,  Savet Evrope objavljuje javni poziv za angažovanje konsultanata (fizičkih lica) iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Cilj konsultantske podrške je uspešna realizacija Paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u 50 pilot lokalnih samouprava.

Kako bi se osigurala uspešna realizacija paketa podrške u gradovima i opštinama u Srbiji, Projekat je u potrazi za ekspertima iz oblasti prava, upravljanja ljudskim resursima, reforme javne uprave, stručnog usavršavanja, organizacionog menadžmenta i sličnih oblasti, a posebno sa iskustvom saradnje sa državnom upravom i lokalnim samoupravama u Srbiji.

Paketi podrške su instrumenti koji doprinose standardizaciji i unapređenju funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradovima i opštinama u Srbiji. Primenom ovog instrumenta doprinosi se jačanju funkcije upravljanja ljudskim resursima, posebno u pogledu zapošljavanja u skladu sa kompetencijama, utvrđivanja potreba za  profesionalnim usavršavanjem zaposlenih, karijernog napredovanja, vrednovanja rada zaposlenih, kao i drugih elemenata neophodnih za efikasno funkcionisanje sistema upravljanja ljudskim resursima u gradovima i opštinama.

Pilotiranje je predviđeno da traje od novembra 2019. do marta 2021. godine. 

Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi  Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Rok za dostavljanje  prijave je ponedeljak 26. avgust 2019. godine.

Sve informacije o uslovima javnog poziva objavljene su na internet stranici Saveta Evrope https://www.coe.int/en/web/good-governance/call-for-experts (Ref. 2019AO52).