JAVNI POZIV ZA POTVRĐIVANJE STATUSA AKREDITOVANOG SPROVODIOCA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI

Nacionalna akademija za javnu upravu objavila je javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih.

Na javni poziv mogu sa javiti akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih koje ispunjavaju uslove za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi koji su navedeni u pozivu.

Prijave na javni poziv se podnose u elektronskom obliku putem Portala eUprave.

Poslednji dan za podnošenje prijave je 30. januar 2020. godine do 15 sati i 30 minuta.

Preuzmite: Javni poziv za potvrđivanje statusa akreditovanog sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi za akreditovane visokoškolske ustanove ili naučnoistraživačke organizacije, odnosno javno priznate organizatore aktivnosti obrazovanja odraslih