JAVNI POZIV za učešće NA DOGAĐAJIMA U OKVIRU OBELEŽAVANJA NEDELJE PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao koordinator nacionalnih aktivnosti u okviru učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, uz podršku Misije OEBS u Srbiji i projekta Evropske unije „Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave”, sa zadovoljstvom poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva, građane i predstavnike privatnog sektora da učestvuju na događajima kojima se u periodu od 17-21. maja 2021. godine obeležava Nedelja Partnerstva za otvorenu upravu.

Kao deo globalne akcije koja ima za cilj promociju otvorenosti uprave, podsticanje inkluzije i unapređenje upravljanja kroz saradnju između uprave i građana, ovogodišnje obeležavanje Nedelje Partnerstva za otvorenu upravu u Republici Srbiji obuhvatiće nekoliko onlajn događaja, sa fokusom na uključivanje lokalnih samouprava u POU inicijativu (kako u nacionalne aktivnosti, tako i u globalne), razvoj vrednosti otvorene uprave na lokalu, prepoznavanje potreba manjinskih grupa i promociju važećeg Akcionog plana za sprovođenje inicijative POU u Republici Srbiji za period 2020-2022. godine.

U skladu sa tim, svi zainteresovani mogu prijaviti svoje učešće tako što će dostaviti podatke (ime i prezime učesnika, naziv organizacije/privrednog subjekta, imejl adresa i naziv događaja na kojima žele da učestvuju) na imejl marija.petrovic@mduls.gov.rs .

S obzirom na tematsku raznovrsnost događaja, moguće je učešće više predstavnika, imajući u vidu temu kojoj je događaj posvećen.

Raspored događaja sa rokovima za prijavu učesnika nalazi se u nastavku:

  • Panel diskusija Inkluzivna uprava održava se 17. maja 2021. godine, sa početkom u 10 časova, u cilju sagledavanja potreba i perspektiva manjinskih grupa u kontekstu vrednosti POU (rok za prijavu učesnika: 14. maj 2021. godine);
  • Radionica Uprava najbliža građanima namenjena razmeni iskustava jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju vrednosti otvorene uprave i izradi lokalnih akcionih planova, održava se 19. maja 2021. godine, sa početkom u 10 časova (rok za prijavu učesnika: 18. maj 2021. godine);
  • Završni događaj posvećen dosadašnjim rezultatima učešća Republike Srbije u POU i promociji važećeg Akcionog plana za period 2020-2022. godine održava se 21.maja 2021. godine, sa početkom u 10 časova (rok za prijavu učesnika: 18. maj 2021. godine).

Za više informacija o učešću Republike Srbije u POU posetite internet stranicu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na adresi http://mduls.gov.rs/uprava-po-meri-svih-nas/strateska-dokumenta/ .

NAPOMENA: Po okončanju roka za prijavu učesnika, svim delegiranim predstavnicima biće dostavljeni pristupni podaci za učešće na događajima.

Prilog:

Nacrt agende obeležavanja Nedelje Partnerstva za otvorenu upravu