LISTA VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA I PROJEKATA PODNETIH NA KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI KULTURE U 2019. GODINI

Konkursna komisija koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini, obrazovana Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 119-01-00059/2019-27 od 5. aprila 2019. godine, na sednici održanoj 6. avgusta 2019. godine, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata objavljena je 6. avgusta 2019. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini”.

Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju učesnici konkursa mogu izvršiti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6.

Pogledajte: Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata