Master program razvijen u okviru programa Erasmus+ ubuduće za sve zainteresovane

U sklopu realizacije regionalnog projekta “Jačanje kapaciteta javne uprave razvojem kurikuluma iz oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i finansijske kontrole/ FINAC“, koji se finansira u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, čiji partner je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, razvijen je master program u oblasti upravljanja javnim finansijama. Prva godina realizacije ovog master programa bila je namenjena državnim službenicima.

Ovaj master program ima za cilj da omogući zaposlenima u finansijskoj, računovodstvenoj, revizorskoj i kontrolnoj služi javne uprave, kao i javnih i privatnih preduzeća, da inoviraju i nadograde svoja znanja u oblasti finansijske i računovodstvene kontrole i upravljanja, oslanjajući se na računarske alate i aplikacije u primeni simulacija i poslovne analitike za donošenje finansijskih odluka, kao i na primenu informatičkih alata i menadžerskih disciplina u upravljanju finansijskim i računovodstvenim informacijama.

Ubuće će ovaj program biti dostupan svim zainteresovanim polaznicima. Više o programu i njegovim ciljevima možete pronaći na: https://youtu.be/L17hEpV-2bc

Master program Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo je studijski program Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu.