MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE OBJAVLJUJE NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

NACRT ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, revidiran u skladu sa primedbama i preporukama Venecijanske komisije od 24. septembra 2021. godine.

Revidiran Nacrt zakona Ministarstvo je 8. oktobra 2021. godine uputilo Venecijanskoj komisiji sa molbom za davanje novog hitnog mišljenja.

Preuzmite:

Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi – 07.10.2021 – poslat Venecijanskoj komisiji