Obaveštenje o isplati otpremnina za odlazak u penziju u 2020. godini

Odredbama člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 84/19) na razdelu 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, nisu odobrena sredstva za isplatu otpremnina za odlazak u penziju organima, organizacijama i službama Vlade, čijim zaposlenima su otpremnine za odlazak u penziju isplaćivane iz budžeta ovog ministarstva u 2019. godini i prethodnim godinama.

U skladu sa navedenim Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave neće vršiti isplatu otpremnina za odlazak u penziju u 2020. godini, osim državnim službenicima i nameštenicima zaposlenim u ovom ministarstvu.

Isplata otpremnina za odlazak u penziju u 2019. godini, na osnovu primljenih zahteva, a u skladu sa sredstvima odobrenim članom 8. Zakona o budžetu za 2019. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 95/18 i 72/19) i Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-11690/2019 od 21.11.2019 („Službeni glanik RS“ broj 82/2019) vršiće se do kraja 2019. godine, u skladu sa rokovima za izvršenje budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave primaće zahteve za isplatu otpremnina za odlazak u penziju za 2019. godinu, najkasnije do 25. decembra 2019. godine, imajući u vidu datum objavljivanja novog podatka o proseku zarada u Republici Srbiji, od strane republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

 Informacija za organe, koji će, počev od 2020. godine, isplaćivati otpremnine za odlazak u penziju za svoje zaposlene

Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju propisano je odredbama člana 38. stav 2. i člana 49. stav 1.  Zakona o platama državnih službenika i nameštenika  („Službeni glasnik RS“ br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06- ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18), odredbama člana 51. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik „ br. 98/07 – prečišćen tekst, 84/14, 84/15) i članom 5. Uredbe o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima („Službeni glasnik RS“ br. 115/07- prečišćen tekst, 31/08, zvanično prečišćen tekst: 44/08).   

U skladu sa odredbom člana 140. stav 1.  Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“ br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) o pravima i dužnostima državnih službenika i nameštenika odlučuje rukovodilac organa rešenjem.