ODLUKA O IZBORU PREDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI U OKVIRU FONDA MEĐUOPŠTINSKE SARADNJE

U skladu sa objavljenim Javnim pozivom za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje koji je raspisan u okviru projekta „Lokalna samouprava za 21. vek“, Komisija za izbor predloga projekata donela je Predlog odluke, na osnovu koje je ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo Odluku o izboru predloga projekata koji će biti finansirani iz Fonda za međuopštinsku saradnju, u okviru Projekta: „Lokalna samouprava za 21. vekˮ

Ukupna sredstva opredeljena po ovom Javnom pozivu iznose 110.000,00 švajcarskih franaka.

Na osnovu kriterijuma za administrativnu i tehničku evaluaciju koji su objavljeni u okviru Javnog poziva, ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama u skladu sa projeknim budžetom iznose 109.897,83 švajcarskih franaka.

Projekat „ Lokalna samouprava za 21. vek “ podržava Vlada Švajcarske konfederacije.

Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finansirani iz Fonda za međuopštinsku saradnju, koji se finansira u okviru Projekta: „Lokalna samouprava za 21. vekˮ