Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finansirani u okviru Fonda međuopštinske saradnje

U skladu sa objavljenom Javnom pozivom za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje koji je raspisan u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019, Komisija za izbor projekata donela je Predlog odluke, na osnovu koje je ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo Odluku odluku o izboru predloga projekata koji će biti finansirani u okviru Fonda međuopštinske saradnje.

Na osnovu kriterijuma za administrativnu i tehničku evaluaciju koji su objavljeni u okviru Javnog poziva, ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama u skladu sa projeknim budžetom iznose 117.000 švajcarskih franaka.

Projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ podržava Vlada Švajcarske konfederacije.

Odluka o izboru predloga projekata koji će biti finansirani u okviru Fonda međuopštinske saradnje koji se finansira iz Projekta:“Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016 – 2019“.