Preporuka matičarima o venčanjima i merama protiv Covid-19

U prethodnom periodu, u skladu sa merama Vlade radi sprečavanja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je svim opštinskim i gradskim upravama uputilo preporuke o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka.

I pored toga što je Odlukom o ukidanju vanrednog stanja od 7. maja 2020. godine, ukinuto vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije  i dalje se nastavlja sa primenom mera Vlade radi sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

U skladu sa tim zabranjena su javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i na otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 50 lica.

Ovom naredbom propisano je da za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju ruku, upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (maske) i rastojanje između prisutnih lica od najmanje 2 metra, dok se na otvorenom prostoru mora poštovati rastojanje između okupljenih lica koje mora iznositi najmanje 2 metra uz upotrebu ličnih zaštitnih sredstava.

U cilju sprovođenja ove naredbe, neophodno je da sve buduće supružnike koji su već prijavili zaključenje braka, kao i sve koji imaju nameru da zaključe brak, obavestite da se čin sklapanja braka mora sprovesti  u skladu sa ovim merama.

Preuzmite Preporuku