Pronađite se u sistemu radnih mesta!

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je počelo sa objavljivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su bila angažovana resorna ministarstva.

Svi zainteresovani imaju priliku da pronađu i provere opis svog i svih drugih radnih mesta kao i zahtevane uslove u odgovarajućem katalogu na našem sajtu.

Rad na izradi kataloga uveliko traje, a podsećamo da su konsultacije sa svim zainteresovanim stranama još uvek u toku. Iskoristite priliku i sve komentare, predloge i sugestije pošaljite na adresu reformauprave@mduls.gov.rs.

Katalozi predstavljaju popis, klasifikaciju i osnov za vrednovanje radnih mesta i služe sprečavanju zloupotreba, poput „izmišljanja“ novih radnih mesta. Po starom sistemu je bilo moguće da za obavljanje istog posla zaposleni dobijaju drastično različita primanja. Tako je na primer vozač – i rukovalac mehanizacije i manipulant i ekspeditor – svi sa različitim primanjima. Uspostavljanjem kataloga ova potonja podzanimanja će biti izbrisana.

Osim naziva radnih mesta, odnosno zvanja u kojem se obavljaju poslovi na radnim mestima, katalog sadrži i tipičan opis radnog mesta, zahtevanu stručnu spremu, dodatna znanja i ispite/sertifikate, kao i zahtevano iskustvo za rad na tim poslovima. Katalog nije zamena za postojeće sistematizacije radnih mesta, već predstavlja spisak radnih mesta u javnom sektoru koji će biti okvir poslodavcima prilikom izrada sopstvenih sistematizacija.

KATALOG RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – smernice

KATALOG RADNIH MESTA U PROSVETI – radna verzija

KATALOG RADNIH MESTA U KULTURI – radna verzija

KATALOG RADNIH MESTA U SPORTU – radna verzija

KATALOG ZVANJA I POLOŽAJA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE – radna verzija

KATALOG RADNIH MESTA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI – radna verzija

KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU – radna verzija

KATALOG GENERIČKIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU – radna verzija