Realizacija Programa za suzbijanje komaraca na teritoriji Republike Srbije počela 13.maja 2021.godine u svih 17 upravnih okruga

Zaključkom Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca koji je obrazovan Odlukom Vlade Republike Srbije broj: 02-8673/2018 od 14. septembra 2018. godine i izmenama Odluke od 2. novembra i 7. decembra 2018. godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nosilac aktivnosti u sprovođenju Programa suzbijanja larvi komaraca na teritoriji Republike Srbije-centralna Srbija.

Program za suzbijanje komaraca na teritoriji Republike Srbije-Centralna Srbija (u daljem tekstu: Program) predstavlja jedinstveni program koji objedinjuje aktivnosti monitoringa, suzbijanja i nadzora staništa komaraca kao potencijalnih bioloških vektora uzročnika groznice Zapadnog Nila i drugih zaraznih bolesti.

Shodno navedenom, a imajući u vidu efikasnost i dobre rezultate u sprovođenju aktivnosti na realizaciji Programa u prethodne dve godine, kao i činjenicu da u 2020. godini nije bilo registrovanih slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na osnovu saglasnosti Tima za jedinstveno sprovođenje aktivnosti suzbijanja komaraca treću godinu za redom nosilac aktivnosti u vezi sa sprovođenjem Programa suzbijanja larvi komaraca na teritoriji centralne Srbije koja obuhvata područja 17 upravnih okruga, i to: Borskog, Braničevskog, Zaječarskog, Zlatiborskog, Jablaničkog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Nišavskog, Pirotskog, Podunavskog, Pomoravskog, Pčinjskog, Rasinskog, Raškog, Topličkog i Šumadijskog okruga, sa svim pripadajućim gradovima i opštinama (ukupno 99 jedinica lokalnih samouprava), na površini od oko 25.000 hektara.

Ovim jedinstvenim Programom objedinjene su aktivnosti monitoringa (utvrđivanje broja larvi komarca), usluge aplikacije preparata za uništavanje larvi komaraca, kao i stučnog nadzora i kontrole, a sve u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Realizacija Programa započela je 13.maja 2021.godine sprovođenjem monitoringa stručne kuće na teritoriji svih 17 upravnih okruga centralne Srbije u skladu sa operativnim planom, nakon čega će se izvršiti prvi larvicidni tretman komaraca aplikacijom preparata za uništavanje larvi

komaraca a na osnovu rezultata dobijenih praćenjem pojave i brojnosti populacije larvi komaraca.

Predviđeno je da se sprovede akcija suzbijanja larvi komaraca na teritoriji centralne Srbije u više navrata tokom sezone, zaključno sa 31. oktobrom 2021. godine.