Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga

U cilju pune primene Zakona o matičnim knjigama Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pripremilo je  Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga.

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga namenjeno je matičarima, a njime se detaljnije propisuje način vođenja matičnih knjiga, kriterijumi za određivanje matičnih područja, čuvanje matičnih knjiga i spisa.

Uputstvo sadrži i pravila o načinu vršenja uvida u matične knjige i spise, obnavljanja uništenih ili nestalih matičnih knjiga,  izdavanja izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige, vođenju evidencije o izdatim izvodima iz matičnih knjiga i uverenjima o činjenicama i podacima upisanim u matične knjige,  kao i načinu upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti i promeni pola.

Pored toga, radi unapređenja jedinstvenog biračkog spiska i tačnosti i ažurnosti podataka koji se u njemu vode, Ministarstvo je izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama predvidelo i  elektronsku razmenu podataka između Registra matičnih knjiga i jedinstvenog biračkog spiska,  pre svega podataka koji se odnose na činjenicu smrti, kao i drugih relevantnih podatka.

Preuzmite:

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga („Službeni glasnik RS“br. 93/18)