ZAVRŠNI DOGAĐAJ U OKVIRU PROJEKTA „RESTRUKTURIRANJE I OPTIMIZACIJA JAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI 2015-2018 “

U okviru projekta EU IPA 2014Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji 2015-201821. maja u Palati Srbije, u 10.00 časova biće upriličen završni događaj na kome će biti predstavljena dosadašnja iskustva i perspektive u oblasti restrukturiranja i optimizacije javne uprave u Republici Srbiji po svim sektorima.

Završni događaj otvoriće Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Danka Bogetić, predstavnik Delegacije EU govoriće o značaju reformi u procesu pristupanja EU a Srđan Svirčev, u ime Kancelarije Svetske banke, predstaviće dosadašnja iskustva i  podršku Svetske banke u restruktuiranju i optimizaciji javne uprave u Srbiji. U glavnoj sesiji, ostvarene rezultate i očekivane promene na horizontalnom nivou izneće predstavnici sektora zdravlja, socijalne zaštite, zapošljavanja, obaveznog socijalnog osiguranja, poljoprivrede, zaštite životne sredine i prosvete. Rukovodilac grupe za podršku upravljanju promenama, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Panovski izneće zaključke i preporuke za dalje korake u restruktuiranju i optimizaciji javne uprave za  nastupajući period 2019-2020.