Antić: Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena značajna za položaj žena u Srbiji

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić izjavila je da je primena Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) veoma značajna za položaj žena u Srbiji.

“Ova konvencija je važna za otklanjanje svih oblika diskriminacije, stereotipa, borbu protiv nasilja, kao i za učešće žena u javnom i političkom životu”, rekla je pomoćnica ministra.

Ivana Antić je član delegacije Srbije, koja danas u Palati nacija u Ženevi predstavlja četvrti izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

“Uloga državne uprave i jedinica lokalne samouprave je da kreiraju politike i donose zakone koji imaju jasnu rodnu komponentu”, rekla je Antić.

Delegacija Srbije izveštaj predstavlja pred Komitetom za eliminisanje diskriminacije žena.

Srbija primenjuje primenjuje Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena 38 godina, a do sada je Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) podneto ukupno četiri izveštaja njenoj primeni,
Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 27. jula 2017. godine.