Bez izvoda iz matične knjige rođenih za upis na beogradske fakultete

Budući kandidati-studenati prilikom upisa na fakultete Beogradskog univerziteta neće morati da prilažu izvode iz matične knjige rođenih, jer je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo za 31 fakultet Univerziteta u Beogradu trajni i neprekidni pristup podacima iz izvoda matične knjige rođenih.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je podsetio da je ova usluga danas moguća jer su postavljeni dobri temelji koji su omogućili da se zaposleni u upravi obavežu da razmenjuju podatke između sebe, ne praveći od građana kurire i da to čine elektronskim putem. „Uslov da se obezbedi bilo kakva elektronska usluga bio je i da se osnovne evidencije prebace u elektronski oblik, što je i učinjeno“, kazao je on.

Ministar je podsetio da je ova usluga danas moguća jer su postavljeni dobri temelji koji su omogućili da se zaposleni u upravi obavežu da razmenjuju podatke između sebe, ne praveći od građana kurire, i da to čine elektronskim putem.

Uslov da se obezbedi bilo kakva elektronska usluga bio je i da se osnovne evidencije prebace u elektronski oblik, što je i učinjeno. Ministar je najavio da je sledeći veliki korak u domenu digitalizacije uspostavljanje Centralnog registra stanovništva koji će na jednom mestu povezati i objediniti podatake o građanima iz 13 različitih službenih evidencija.

Plan je da ova centralna baza podataka počne sa radom 1. septembra 2020. godine i ona će omogućiti da postavimo nove elektronske usluge za građane i svaki postupak digitalizujemo“, rekao je Ružić.