Bošnjak: Za lokalni ekonomski razvoj važna reforma javne uprave

Državni sekretar Ivan Bošnjak rekao je da je za kreiranje uslova za poboljšanje opšte poslovne klime, a u cilju podsticaja lokalnog i regionalnog ekonomskog razvojau Srbiji, važna reforma državne uprave i lokalne samouprave i razvoj e-uprave.

„Odgovarajući pravni okvir, ulaganje u ljude i njihova znanja, kao i modernizacija sistema uvođenjem IT tehnologija bili su i ostali ključni ciljevi reformi kojima menjamo državnu i lokalnu upravu na putu ka EU“ rekao je državni sekretar Ivan Bošnjak na panelu „Lokalna samouprava kao pokretač regionalnog ekonomskog razvoja“  koji je održan u okviru 13. forumu Evropa –Ukrajina u Poljskoj.

Na marginama Foruma, Bošnjak se sastao sa delegacijom Potkarpatskog regiona, i informisao se o inicijativi za usvajanje Karpatske strategije, kao pete strategije u okviru EU. Ova strategija bi imala za cilj ekonomski razvoj, povezivanje i saradnju regiona, gradova i opština istočne Evrope koji potpadaju pod Podkarpatski region. Na sastanku su razmatrane i mogućnosti saradnje po ovom pitanju, ali i po pitanju korišćenja fondova EU i saradnje lokalnih samouprava.

Delegacija Srbije uzela učešće na 13. forumu Evropa -Ukrajina na poziv Vladislava Ortila, člana Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropska unija- Republika Srbija, izvestioca Komiteta regiona EU za izradu Karpatske strategije i prvog čoveka Potkarpatskog regiona.7