Centralni registar stanovništva – evidencije o građanima na jednom mestu

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalane samouprave Marina Dražić učestvovala je na panelu Smart eGovernment konferencije u Beogradu, na kojoj je predstavila značaj centralnog registra stanovništva u daljem razvoju elektronskog poslovanja u Srbiji.

Ona je istakla da je predviđeno da 11 evidencija o građanima Srbije koje se sada nalaze u pet baza, budu objedinjene u tom registru.

Građani neće morati da idu od šaltera do šaltera i prikupljaju svoja dokumenta da bi završili postupak, već će to jedan organ moći da učini za njih tako što će pristupiti centralnom registru stanovništva“, rekla je Dražić.

Centralni registar će obuhvatiti baze Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Poreske uprave i Republičkog geodetskog zavoda.

Organizator Smart eGovernment  konferencije je ASIT (Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Srbije, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, Privrednom komorom Srbije i profesionalcima iz oblasti IT tehnologija u javnom i privatnom sektoru.

Konferencija je prikazala vodeća tehnička dostignuća iz oblasti elektronskog identiteta i aplikacija e-Uprave.

Prikazane cu brojne prezentacije vodećih kompanija u razvoju savremenih tehnologija za realizaciju javnih elektronskih servisa, a razmotreni su i rastući trendovi u standardizaciji novih tehnologija za izgradnju modernog informacionog društva.