Delegacija MDULS u Estoniji o reformi javne uprave

Delegacija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Službe za upravljanje kadrovima boravila je u studijskoj poseti Estoniji, tokom koje su se upoznali sa reformom javne uprave u toj zemlji.

Poseta je organizovana uz pomoć TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange Instrument), koji pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu približavanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije i u kratkom roku omogućuje dobijanje ekspertske pomoći za jačanje administrativnih kapaciteta.

Taeks (TAIEX) je posebno Odeljenje u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije.

Tokom studijske posete imali su priliku da se upoznaju i sa estonskim sistemom selekcije kandidata u konkursnom postupku, vrednovanja rezultata rada zaposlenih,  stručnog usavršavanja, kao i plata zaposlenih u javnoj upravi.

Delegacija je imala sastanke sa predstavnicima Ministarstva finansija Estonije, Ministarstva pravde Estonije, Službe Vlade koja se bavi regrutacijom, selekcijom i razvojem lica na položaju, Udruženja za upravljanje ljudskim resursima Estonije, Centra zajedničkih usluga i Poreske uprave i Uprave Carina Republike Estonije.

Pomoć u okviru Taeks-a dostupna je kroz: ekspertske misije – eksperti iz zemalja članica pružaju savete u pogledu usvajanja i primene EU zakonodavstva, studijske posete – predstavnici zemalja korisnika učestvuju u studijskoj poseti nekoj od zemalja članica EU i seminari i radionice – eksperti iz zemalja članica predstavljaju određene oblasti EU zakonodavstva većem broju učesnika.

Preporuka Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da aplicira za ovu vrstu podrške došla je od SIGMA eksperata u cilju razmene iskustava sa predstavnicima nadležnih institucija Republike Estonije, s obzirom da je reč o članici EU koja se rukovodi politikom minimalne birokratije.