Delegacija MDULS u Letoniji

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić razgovarala je sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije Kancelarijom za poslove državljanstva i migracije, na temu izrade Registra stanovništva.

Naime, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije krenulo je sa pripremom Nacrta zakona o Registru stanovništva koji bi obuhvatio najvažnije podatke o građanima Srbije na jednom mestu, a u tom poslu veoma je važno sagledati praksu drugih zemalja koji su takav registar već izradili.

Dražićeva je na sastanku izrazila veliku zahvalnost Žani Ružite, načelnici Sektora za evropske poslove i međunarodnu saradnju, kao i zameniku direktora Kancelarije za poslove državljanstva i migracije Uldisu Apsitisu na volji i vremenu da ukažu na sve aktivnosti i izazove koji su imali tokom izrade letonskog Registra stanovništva.

Apsitis je ukazao da, iako ima još posla u unapređenju Registra i da se trenutno radi na Registru fizičkih lica, ovakva baza znatno olakšava poslove, kako za državne službenike, tako i za same građane.

Registar stanovništva danas ima oko 260 klijenata“, rekao je Apsitis i istakao da je jedan od prioritetnih aktivnosti u narednom periodu obezbeđivanje usluga i evidencije o letonskim državljanima u inostranstvu.

Pomoćnica ministra je istakla da je pred ovim Ministarstvom ogroman posao, ali da će i taj, kao što je i izrada Centralnog registra matičnih knjiga, doprineti napretku Srbije na polju digitalizacije i reforme uprave u pravi servis građana i privrede.