Dražićeva: Radimo na centralnom registru stanovništva

U ovoj godini izdato je 30 odsto manje papirnih izvoda u odnosu na prethodnu godinu. To znači da su građani manje stajali u redovima pred šalterima i plaćali takse na papirne izvode. Država je to činila za njih” rekla je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić.

Evidencije o građanima, matične knjige se digitalizuju, odnosno prebacuju u elektronski oblik da bi i podaci iz njih mogli da se razmenjuju između institucija i službi, objasnila je ona  i dodala da je ovaj posao skoro pa završen jer je 98 odsto podataka iz matičnih knjiga prebačeno  u elektronski oblik. “Do kraja godne očekujemo da ovaj posao bude završen u potpunosti, između ostalog i zbog toga što će matičari od 1. januara 2019. godine imati obavezu da rade direktno u Registru matičnih knjiga”, rekla je Dražićeva.

Pomoćnica je istakla da se sa MUP-om radi na tome da se i Knjiga državljana priključi ovim elektronskim evidencijama što će za građane značiti da i uverenja o državljanstvu mogu dobiti bilo gde u Srbiji, bez obzira na mesto gde je činjenica državljanstva upisana.

Kruna svega ovoga što radimo biće Centralni registar stanoviništva. Na tom zadatku smo zajedno sa Kancelarjom za IT i Kabinetom predsednice Vlade. Biće to jedna sveobuhvatna evidencija, sa svim podacima o građanima koji se sada nalaze u različitim registrima. Organi i službe će moći po službenoj dužnosti da pribavljaju podatke za usluge koje pružauju građanima i svaka promena u nekoj od evidencija biće automatski ažurirana u Centralnom registru stanovništa”, najavila je pomoćnica. Na taj način građani neće prilagati brojnu dokumentaciju da bi ostvarili neko svoje pravo u postupku, već će organi po službenoj dužnosti, na brz i ekonomičan način, pribavljati sve potrebne podatke iz Centralnog registra stanovništva.