Izmene i dopune zakona izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima u cilju očuvanja javnog zdravlja

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas u Skupštini Srbije da su predlozi izmena i dopuna zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima  vezani prevashodno za očuvanje zdravlja nacije od virusa Covid-19.

Ružić je rekao da iako je vanredno stanje ukinuto, i dalje postoje preporuke o poštovanju određenih pravila ponašanja, koje se pre svega koje se odnose na potrebu fizičkog distanciranja.

Ministar je objasnio da je u takvim uslovima  znatno otežano prikupljanje i overavanje potpisa birača i u obimu i u rokovima koje propisuju Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon lokalnim izborima.

“Postoji potreba da se omogući da, osim javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista, overavaju opštinske i gradske uprave“, rekao je on.

Naveo je da osnovni sudovi, sudske jedinice i prijemne kancelarije osnovnih sudova,  i dalje mogu da overavaju potpise birača, ali samo u opštinama i gradovima u kojima nema javnih beležnika.

“Intencija je bila da se povećanjem broja ovlašćenih overitelja predupredi opasnost da dođe do većih okupljanja, da ne bude prevelik broj lica u prostorijama i ispred nadležnih organa, što svakako ne bi bilo poželjno u ovim okolnostima imajući u vidu sve preporuke“, rekao je Ružić.

Naglasio je da je zdravlje nacije na prvom mestu i da će i dalje preduzimati mere protiv širenja virusa.

“Sada je važno da svi kao građani budemo odgovorni i naučimo da živimo sa onim što je preostalo, ali da se polako vraćamo u normalu“, rekao je ministar.

Naveo je da je razlog predloga izmena i dopuna ovih zakona i politički dogovor koji je postignut na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika svih lista koje su zainteresovane da učestvuju na izborima 21.juna.

„To je samo još jedan iskorak napred u stvaranju i olakšavanju izbornih uslova za sve one koji žele da učestvuju u izbornim aktivnostima. Ukoliko se usvoje ove izmene i dopune, očekujemo da od ponedeljka RIK i sve nadležne izborne komisije proglase nastavak izbornih radnji, uz ovu olakšavajuću okolnost“, zaključio je Ružić.