Kompetencije i vrednovanje rada državnih službenika – Fokus na ciljevima institucije i timskom radu

Vlada Srbije je na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave donela uredbe kojima se uređuje vrednovanje radne uspešnosti državnih službenika i potrebne kompetencije za rad u državnim organima.

Cilj Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika, koja je nedavno stupila na snagu je da se unapredi upravljanje kadrovima i državno službenički sistem.

Vrednovanje rada vršiće se na osnovu isopljavanja kompetencija, a to je skup znanja, vešina i ponašanja, a radni učinak sada se povezuje sa ciljevima državnog organa i institucije u kojoj službenik radi.
Na taj način državni službenici, ali i rukovodioci biće stimulisani na timski rad. Službenik neće moći da dobije visoku ocenu, ukoliko sektor u kom radi nije ostvario postavljeni cilj.

Ova uredba se odnosi se na oko 30 000 zaposlenih u svim državnim službama (ne uključuje policijske službenike koji podležu posebnim pravilima ocenjivanja).

Na potrebu da se ova oblast reformiše, ukazivala nam je i Evropska komisija u svojim izveštajima, ali smo i mi sami bili svesni potrebe da se sistem promeni, jer po dosadašnjem načinu ocenjivanja, 90 odsto službenika je bilo ocenjeno najvišom ocenom.

Do sada u ocenjivanju zaposlenih nije bio postavljen ovaj okvir kompetncija, već se rad zaposlenih cenio samo na osnovu obavljanja konkretnih zadataka – ličnih ciljeva i često je izostajala veza sa ostvarivanjem ciljeva institucije. „Sada su u fokusu ciljevi instituciji i kompetencije za ostvarenje tih ciljeva, što podstiče da se svi orijentišu ka tome da ih ispune. To podstiče timski rad, više se bazira na kvalitetu, a ne kvantitetu i povećava odgovornost rukovodioca za izvršenje ciljeva institucije, koji stoga treba da podstiču svoje zaposlene da rade u svrhu dostizanja tih ciljeva“, rekao je državni sekretar Zoran Kasalović.

Od kvaliteta rada pojedinca zavisiće njegova mogućnost napredovanja u veće zvanje na odgovornije radno mesto. Takođe, nekvalitetan rad dovodi do premeštaja na niže radno mesto (u nižem zvanju sa nižom platom) ili do otkaza.
Sadašnji zakon daje mogućnost da na osnovu ostvarenih rezultata rada državni službenik može da bude nagrađen u istom zvanju za ceo njegov radni vek, sa maksimalno do 40 odsto većom platom. Ubuduće, ako službenik obavlja poslove standardno – mogao bi da ostvari uvećanje od maksimalno 5 odsto svoje plate na svake tri godine provedenih u radnom odnosu, a prevazilazi očekivanja moguće je da ostvari veću platu za maksimalno 10 odsto na svake dve godine.

Koliko će stvarno uvećanje plate biti i da li će ga biti, zavisiće od budžetskih mogućnosti.

Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika, koja stupa na snagu 4. februara, propisuje ponašajne kompetencije – Upravljanje informacijama, zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet.
Vrednovanje radne uspešnosti će se primenjivati na celu javnu upravu. Resorna ministarstva će za svoje oblasti tokom godine utvrđivati kompetencije i vrednovanje u javnim službama – zdravstvu, prosveti, ustanovama socijalne zaštite i kulture.