Mekre: Mnogi će se ugledati na praksu Srbije u oblasti inspekcijskog nadzora

Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru počeće 30. aprila, a od implementacije tog propisa očekuje se bolji način postupanja inspekcija, bezbednije poslovanje i smanjenje sive ekonomije i rada na crno, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović. On je Tanjugu rekao da se od njegove primene očekuje, pre svega, bolja koordinaciju između samih inspekcija kao i njihov transparentniji rad.

„Očekujemo dalju saradnju sa privredom jer se zakon ne donosi samo zbog toga da bi se privreda kažnjavala već on donosi i neke podsticajne mere jer želimo da one, koji posluju u sivoj zoni prevedemo u legalne tokove i tako obezbedimo konkurentnije okruženje u samoj državi“, rekao je Ožegović.

On je naveo da je to glavni cilj donošenja zakona, odnosno uvođenje reda budući da je ranije bilo dosta žalbi na postupanje samih inspekcija, transparantnost i neobučenost. „Zato smo u glavni fokus stavili sve te segmente prilikom donošenja zakona i pripreme i obuka“, rekao je Ožegović.

Ožegović je poručio da svi oni koji su radili do sada u sivoj zoni treba da registruju svoje poslovanje .
On je podsetio da je primena dela zakona koji se odnosi na neregistrovane subjekte počela pre devet meseci, tačnije od avgusta prošle godine navodeći da su zabeležni dobri rezultati.
„U proseku smo imali povećanje registrovnih subjekata za oko 15, 5 odsto, a podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je došlo do smanjenja neformalnog rada na crno za oko pet odsto“, rekao je Ožegović.

On je naveo i da je inspekcija rada takođe doprinela dobrim rezultatima jer je u prethodnoj godini oko registrovano oko 12. 200 ranika koji nisu bili prijavljeni. „Takođe, podaci pokazuju da je u prva tri meseca godine registrovano 4.700 novozaposlenih . Sve su to rezultati sa kojima će se, nadam se, nastaviti posle početka pune primene zakona“, rekao je Ožegović.
On je kazao da se očekuje i da inspekcije primene nove institute i mehanizme koji su omogućeni novim zakonom.

Takođe je zahvalio predstavnicima USAID-a čiji eksperti su pomagali u procesu pripreme i donošenja metodloških rešenja, obukama…

 Mekre: Mnogi će se ugledati na praksu Srbije u oblasti inspekcijskog nadzora

Međunarodni stručnjak za regulatornu reformu, inspekcijski nadzor i pitanja procene rizika Donald Mekre rekao je da je važno da propisi ne ostaju mrtvo slovo na papiru već da se i sprovode u praksi.

„Postoje dobri planovi i jaka volja da se dobri planovi što se tiče inspekcijskog nadzora sprovode u Srbiji, a to će pružiti dobre primere i drugim zemljama širom sveta kako mogu da se primene slični propisi“, rekao je Mekre.

On je naveo da je, što se tiče Zakona o inspekcijskom nazdoru Srbija usklađena sa globalnom praksom i da je u mnogim oblastima i predvodnik.

„Neke odredbe ovog zakona su zaista sjajne, tačnije odredbe zakona koje se tiču sive ekonomije su zaista inovativne i mislim da će i druge zemlje da prate sa pažnjom i pravce i praksu Srbije u ovoj oblasti da bi mogle slične mere i kod sebe da primene“, rekao je Mekre.
Kako je dodao, zakonom se uspostavlja jedan konstruktivan i pozitivan odnos između privrede i organa koji sprovode inspekcijske nadzore.

Viši stručni savetnik USAID projekta za bolje uslove poslovanja Milan Stefanović rekao je da su imali dobru saradnju sa resornim ministarstvom u pogledu analiza i pripremi za donošenje jednog tako važnog zakona i podzakonskih akata.

On je naveo da su završeni i treninzi za inspekcije i da je 330 njih prošlo obuku.

„Važno je da se znanje prenosi, praksa ujednačava, a nastavićemo da to podržavamo kroz projekat e- inspektora, podršku ministarstvu, kao i kroz usklađivanej sektorskih zakona sa ovim zakonom“, naveo je Stefanović.