Ministar: Napretka ima, ali moramo se svi više baviti zapošljavanjem Roma, posebno Romkinja

Unapređenje socijalno-ekonomskog položaja Roma, odnosno suzbijanje siromaštva i diskriminacije s kojima se suočava većina pripadnika ove nacionalne manjine, obaveza je kako republičkih vlasti, lokalnih samouprava, tako i svakog građanina“, rekao je ministar na konferenciji „Institucionalni i strateški okvir za unapređenje zapošljavanja Roma u Srbiji“, koju je organizovala Kancelarija UNHCR u Beogradu.

Podsetivši da romska nacionalna manjina ima svoj nacionalni savet, kao i da će birati svoje članove u nedelju, 4. novembra, ministar je naglasio i da je ova i prošla godina, bila veoma značajna za manjinske zajednice, budući da je donet niz zakona koji su se ticali unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina.

Donošenjem seta zakona koji se odnose na zaposlene u javnoj upravi, obezbedili smo davanje prednosti nacionalnim manjinama pri zapošljavanju/otpuštanju pri istim uslovima. Takođe, kroz nova zakonska rešenja iz Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, a potom i Zakona o matičnim knjigama, pre svega, uređuje se pravo na upis podatka o nacionalnoj pripadnosti – pripadnika nacionalnih manjina, u javne isprave i službene evidencije, u skladu sa ustavnim principom slobodnog izražavanja nacionalne pripadnosti“, objasnio je ministar.

Napomenuo je da će se, ako se usvoje predložene izmene Zakona o državnim službenicima, u Centralnu kadrovsku evidenciju, koja treba da bude informacioni sistem za podršku upravljanja kadrovima u upravi, upisivati i podaci koji se odnose na nacionalnu pripadnost, ukoliko se državni službenik, odnosno nameštenik, dobrovoljno izjasni o ovom podatku. Na ovaj način, bolje će se upravljati i struturom zaposlenih u upravi.

Sve aktivnosti politike zapošljavanja i uključenosti Roma pokazuju da se uključenost romske nacionalne manjine iz godine u godinu povećava, ali potrebno je i dalje promovisati i sprovoditi politike i mere koje imaju za cilj povećavanje zapošljavanja lica romske nacionalnosti, i to moram naglasiti, sa posebnim fokusom na Romkinjama“, zaključio je ministar.