MOGIĆ: PODRŠKA UDRUŽIVANJU OPŠTINA I GRADOVA

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić predstavili su predstavnicima opština i gradova Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje, koji podržava Švajcarska vlada.

Mogić je istakao da je međuopštinska saradnja jedan od ključnih elemenata reforme javne uprave i da je kao takva posebno istaknuta u Akcionom planu za reformu javne uprave 2018-2020.

Ključne novine u Zakonu o lokalnoj samoupravi odnose se upravo na udruživanje opština i gradova radi ostvarivanja zajedničkog interesa“, rekao je Mogić i istakao da je ona doneta „svesni nedostatka kapaciteta s jedne strane i potreba sa druge strane na lokalu“.

Staničić je pozvao opštine i gradove da se priključe projektu i iskoriste mogućnost podrške da se uspostavi međuopštinska saradnja i prevaziđu izazovi u tom procesu.

Navedena aktivnost, predstavlja  deo projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“ koji podržava Švajcarska vlada, u okviru kojeg je uspostavljen Fond za međuopštinsku saradnju.

Javni poziv je objavljen na sajtu Ministarstva i traje do 26. juna , a sredstva opredeljena za njegovu realizaciju iznose 117.000 švajcarskih franaka.