NORVEŠKA POMAŽE JAČANJU INSPEKTORA I DIJALOGU SA PRIVREDOM

Novi ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji NJ.E. Jorn Jelštad rekao je da je saradnja sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave jako važna s obzirom na nadležnost u koordinaciji reforme javne uprave koju ovo Ministarstvo ima.

„Posmatramo ovo ministarstvo kao stub svih drugih reformi, jer jedino jaka uprava može da podrži sve druge aktivnosti u državi“, rekao je ambasador u razgovoru sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem ističući spremnost da nastavi sa podrškom Ministarstvu.

Ministar Ružić je izrazio zahvalnost dosadašnjoj podršci u reformi inspekcija i ujednačavanju inspekcijske i sudske prakse i kazao da vidi nastavak saradnje u jačanju integriteta inspektora i unapređenju dijaloga sa privredom. „Zahvaljujući podršci Kraljevine Norveške, prepolovili smo vreme donošenje odluka drugostepenih organa“, istakao je ministar.

„Upravo dijalog države, inspekcija i privrede doprineo je današnjim rezultatima kojima se veoma ponosimo“, rekao je on i naglasio da su danas inspektori saveznici dobre privrede, dok se represivne mere čuvaju isključivo za one koji svesno krše zakon.