ODRŽAN TREĆI SASTANAK MEĐUMINISTARSKE PROJEKTNE GRUPE

Na Trećem sastanak Međuministarske projektne grupe (MPG) usvojen je Godišnji izveštaj za 2018. godinu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave (2018-2020).

Sastanak je održan u okviru dvodnevne radionice MPG za stručne poslove u koordinaciji i praćenju procesa sprovođenja SRJU za period od 2018. do 2020. godine, koja je održana je u Šapcu 4. i 5. juna.

Predstavljeni su i diskutovani nalazi i preporuke Izveštaja o spoljnoj evaluaciji rezultata SRJU i prihvaćen je Zaključak Izveštaja o spoljnoj evaluaciji rezultata Strategije za sprovođenje reforme javne uprave (Dnevni red možete pogledati ovde). Jedna od tema sastanka je bila i Unapređenje sistema nadzora i izveštavanja u okviru RJU.

Ključni nalazi Izveštaja o spoljnoj evaluaciji rezultata Strategije za reformu javne uprave biće predstavljeni Savetu za reformu javne uprave u cilju pokretanja diskusije na temu izrade novog reformskog strateškog okvira u cilju nastavka procesa modernizacije javne uprave i posle 2020. godine (Izveštaj o spoljnoj evaluaciji je dostupan na srpskom i na engleskom jeziku).

Nakon održanog sastanka, učesnici su nastavili diskusiju u okiru radnih grupa što je omogućilo bolju interakciju članova i razmenu ideja i razmišljanja o ključnim izazovima reformskog procesa.

Stanija Višekruna, sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Predsedavajući MPG, istakla je da je odgovornost državnih službenika da stalno razmišljaju o načinima na koji mogu da unaprede usluge koje pružaju građanima i privredi. Platforma MPG je jedan od načina komunikacije sa donosiocima odluka kako bismo osigurali da pružimo i više od onoga što je obećano, putem inovacija, posvećenosti i odlučnosti.

Događaj je održan uz podršku projekta „EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora“, finansiran od strane Evropske unije i Programa OECD/SIGMA.