Ožegović: Lokalne samouprave važne u procesu pristupanja EU

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović sinoć je u EU info centru u Beogradu učestvovao u debati na temu „Kapaciteti lokalnih samouprava za korišćenje sredstava EU“. Skup je organizovan kao deo niza debata o učešću Srbije u procesu evrointegracija.

„Lokalne samouprave imaju veoma važnu ulogu u toku trajanja pristupnih pregovora Srbije Evropskoj Uniji, jer će se 70 posto evropskog zakonodavstva primenjivati na lokalnom nivou. Ovo je važno jer time EU ukazuje na značaj gradova i opština koje predstavljaju prvi kontakt građana sa javnom upravom i izuzetno su značajni u procesu usaglašavanja sa zakonodavstvom EU“, istakao je Ožegović i naglasio da su ključni problemi na lokalnom nivou kapaciteti lokalnih samouprava koji treba da omoguće ispunjavanje svih obaveza prema EU.

„Na ovom polju bitno je razumevanje lokalnih samouprava zašto je potrebno jačati njihove kapacitete u pogledu odgovarajuće strukture stručnih lica i jačanja kadrova i znanja koja su potrebna da odgovore na zahteve EU. Drugi deo problema je razumevanje lokalnih lidera koji koji treba da daju političku podršku celom procesu, a treća značajna tačka je otvorenost lokalnih samouprava u pogledu prihvatanja EU standarda, ali i otvorenost prema samim građanima, koji kroz svoje aktivnosti treba da kreiraju prioritete bitne za njihovu sredinu“, dodao je Ožegović.

 Ožegović: Lokalne samouprave važne u procesu pristupanja EU

On je naglasio da u cilju podsticanja i što boljeg uključenja lokalnih samouprava i svih građana u ovoj proces, Ministarstvo radi na osnivanju Nacionalne akademije za stručno usavršavanje službenika u javnoj upravi, gde će veliki deo biti upravo posvećen jačanju kapaciteta na lokalnom nivou.

„Posle skoro 3 decenije Srbija je dobila Zakon o zaposlenima u lokalnim samoupravama, a kao rezultat toga izrađeni su Strategija i Akcioni plan za stručno usavršavanje zaposlenih u JLS. Kroz akreditaciju programa koji će se baviti ovim temama, želeli smo da poboljšamo kapacitete JLS da pripreme službenike da što efikasnije prođu kroz taj proces, kako bi svoj posao obavljali najbolje što mogu i time podstakli lokalni ekonomski razvoj“, rekao je Ožegović.

Državni sekretar je naglasio da prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, gradovi i opštine rešavaju određene probleme i kroz međuopštinske sporazume.

„Ukoliko postoje neke lokalne samouprave koje ne mogu da zaposle adekvatan broj ljudi, one mogu da se dogovore oko pravljenja kancelarije koja će za 2 ili 3 opštine raditi određene poslove. Mogu zajedno da pišu, pripremaju i realizuju projekte koje će im pomoći da budu aktivniji u procesu u kome moramo svi zajedno da učestvujemo“, dodao je Ožegović.

On je dodao će JLS moći da apliciraju i za fondove Vlade RS, ali i EU, kako bi razvile svoje lokalne sredine, ali u kojima je bitna strategija razvoja i pripremljeni projekti.

„U tom segmentu veliku pomoć i podršku pružaju organizacije civilnog društva koje prate mogućnosti fondova i upravo se uz njihovu pomoć mogu pokrenuti projekti koji mogu rešiti mnoge probleme“, rekao je Ožegović i dodao da se na razvoju kapaciteta JLS radi i kroz svakodnevno informisanje o tome gde sve mogu da dobiju sredstva, ali i kroz program sa Savetom Evrope u cilju otvorenosti i saradnje sa nevladinim sektorom i građanima.

U debati su učestvovali i šef službe za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Aleksandra Vukmirović, kao i saradnik švajcarske organizacije za ekonomsku saradnju, Branislav Milić.