Počela izrada Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020-2022

Počela je izrada četvrtog Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020-2022, a očekuje se da taj plan bude usvojen do kraja godine, rečeno je na prvom sastanku Posebne međuministarske radne grupe, koji je održan onlajn.

Sastanak je otvorio državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, a prisustvovalo je 50 predstavnika državnih organa, nezavisnih institucija, lokalnih samouprava, Narodne skupštine i organizacija civilnog društva.

Bošnjak je istakao da Srbija podržava osnovne vrednosti sadržane u Deklaraciji Partnerstva za otvorenu upravu (POU), koje su u skladu i sa sprovođenjem opšteg cilja reforme javne uprave u Srbiji. To su obezbeđenje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima i stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda građana.

Učešće u inicijativi POU i sprovođenje aktivnosti u skladu sa vrednostima koje POU promoviše, značajno doprinose postizanju ovih ciljeva.

Bošnjak je rekao da je u okviru OGP inicijative značajno unapređena saradnja sa OCD, na čemu ministarstvo insistira, kao i da je u Izveštaju o dizajnu za Srbiju 2018-2020 ocenjeno da  je proces učešća više različitih zainteresovanih strana u procesu POU u Srbiji  transparentan i inkluzivan, a  da predstavnici Vlade i nevladinog sektora imaju jednaka prava da predlažu obaveze, postavljaju dnevni red i učestvuju u donošenju odluka.

Ocenjeno je i da su se kvalitet komunikacije i otvorenost uprave prema predlozima organizacija civilnog društva značajno uvećali.

Kako je istaknuto na sastanku, s obzirom na to da smo se suočili sa pandemijom korona virusa, novi akcioni plan za realizaciju OGP inicijative, dolazi u pravo vreme i predstavlja odličnu priliku da definišemo i sprovedemo mere koje će doprineti prevazilaženju izazova sa kojima smo suočeni u ovim vanrednim okolnostima i koje će nam pomoći da ubuduće nastavimo da funkcionišemo efikasno i pored mnogih ograničenja.

Kao neke od primera mera, koje je Srbija preduzela tokom pandemije, Bošnjak je naveo pokretanje veb stranice Budi volonter (https://budivolonter.gov.rs/), veb stranice za informacije o Kovidu 19 (https://covid19.rs/homepage-english/),  kao i to da je Portal otvorenih podataka obogaćen novim skupovima podataka koji se odnose na pandemiju kovid-19 kao što su: Registar ustanova primarne zdravstvene zaštite posvećen Covid- 19, Izveštaj o podacima o osobama zaraženim kovid-19, Epidemiološki izveštaji o Covid-19, Registar  prodavnica za snabdevanje građana starijih od 65 godina…