Ružić: Cenimo podršku EU u reformi javne uprave

Zahvaljujući velikom zalaganju svih zaposlenih u upravi, ali i snažnoj stručnoj i finansijskoj podršci EU, reforma javne uprave u Srbiji ide u dobrom smeru. Nastavljamo u istom pravacu, a jačamo i komunikaciju sa građanima, kako bi im bilo jasnije šta im ova sveobuhvatna reforma donosi, zaključeno je na petom sastanaku Platforme za dijalog o politikama u okviru reforme javne uprave.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je istakao da podrška Evropske unije mnogo znači Vladi u nastojanju da izgradi javnu upravu po meri svih građana, a istovremeno po ugledu na najmodernije evropske standarde i prakse.

Zahvaljući dobro sprovedenim aktivnostima Evropska komisija je na osnovu Prvog izveštaja o samoproceni realizacije Sektorskog reformskog ugovora za 2016. godinu u novembru prošle godine uplatila u budžet Republike Srbije 30,5 miliona evra kao podršku reformi. Na osnovu aktivnosti koje smo sproveli, zakona koje smo usvojili i izveštaja koje smo uputili Evropskoj komisiji, očekujemo da će biti odobrena još jedna tranša finansijske pomoći za dalje aktivnosti“, rekao je Ružić.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da je reforma javne uprave proces koji utiče na sve segmente života i da je za njenu uspešnost od ključne važnosti obezbediti kapacitete i održivost. „Za dobru upravu i uspešnu reformu potrebni su dobri, profesionalni, nezavisni službenici koji će implementirati sve novine i obezbediti njihovu održivost“, naglasio je Fabrici.

Dijalog o politikama u okviru reforme javne uprave održava se kako bi se razgovaralo o napretku, rezultatatima i ciljevima u ovom procesu, ali i u cilju uspostavljanja kontinuiranog dijaloga po raznim temama od važnosti za reformu javne uprave i program reformi javnih finansija. Dijalog se odvija između institucija Republike Srbije koje su uključene u realizaciju Sektorskog reformskog ugovora i Delegacije Evropske unije.

Sektorski reformski ugovor predstavlja podršku budžetu Republike Srbije za sprovođenje reforme javne uprave. Njegova vrednost je 80 miliona evra, od čega je 70 miliona direktne budžetske podrške, a 10 miliona evra komplementarne podrške kroz četiri ugovora tehničke podrške.