Ružić: Digitalizacija važan deo reforme javne uprave

Digitalizacija prožima sve procese rada uprave i važan je segment našeg posla da ubrzamo i podignemo kvalitet usluga za građane, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na sednici Koordinacionog saveta za razvoj eUprave.

„S jedne strane ona je podrška u uspostavljanju sistema. Pomaže samoj upravi, ljudima koji u njoj rade, da efikasno i profesionalno obavljaju svoj posao. S druge strane, savremene tehnologije omogućavaju da građanima pružamo usluge vrlo brzo i direktno, da budemo efikasna i korisnički orijentisana uprava u digitalnom okruženju, kako smo to kao opšti cilj definisali u Programu razvoja e-uprave“, naveo je ministar.

On je objasnio da je Predlog program razvoja e-uprave za period od 2019. do 2022. godine nastao u širokom, jednogodišnjem konsultativnom procesu, tokom kog je analizirano stanje, utvrđivrđeni novi ciljeve i sagledali potrebe i mere za unapređenje.

„Predlog Programa je gotov i na javnoj raspravi je od 7. do 28. oktobra. Iako sam uverenja da je ovaj plan zaista sveobuhvatan, realan i da obezbeđuje dobru koordinaciju, javna rasprava je prilika da najdinamičniji sektori, akademska zajednica i privreda dodatno svojim znanjem i iskustvom doprinesu razvoju elektronskih usluga za građane i privredu“, rekao je ministar.

Ministar Ružić je istakao da je u toku rad i na još nekoliko strateških dokumentata koji se tiču reforme javne uprave, kao što je Predlog Strategije reforme javne uprave za period nakon 2021.

„Od sledeće godine započinjemo rad i na 4. Akcionom planu za Partnerstvo za otvorenu upravu, inicijative čija smo učesnica od 2012. godine i u okviru koje unapređujemo transparentnost, javnu odgovornost i obezbeđujemo veće uključivanje javnosti u utvrđivanje politika“, najavio je ministar.

Kako je dodao, svim ovim aktivnostima Vlada Republike Srbije pokazuje opredeljenost da menja upravu i obezbedi kontinuitet.

Državni sekretar Zoran Kasalović  istakao je da je eInspektor moćan alat u rukama inspektora i da im olakšava svakodnevni rad.

„Do sada je kroz eInspektor obavljeno 14.000 nadzora, a do kraja godine očekujemo do 50.000“, izjavio je Kasalović napominjući da će se u narednom periodu pažnja posvetiti uvezivanju sa drugim sistemima kako bismo se u potpunosti rešili papira.