Ružić: Međuopštinskom saradnjom do lakšeg rešavanja problema

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je danas da je međuopštinska saradnja važna za jačanje kapaciteta JLS i unapređenje usluga za građane I Pozivao opštine da iskoriste mogućnosti i povežu se u svim poslovima za koje postoji potreba za njihovo unapređenje.

On je na 47. Skupštini SKGO istakao da se lokalne samouprave u Srbiji suočavaju sa mnogim izazovima, kao što je nedostatak stručnih kadrova i finansijskih sredstava.

„Najefikasniji način za prevazilaženje ovih problema je da jedinice lokalne samouprave udružuju svoje kapacitete čime stvaraju potrebne uslove za zakonito, kvalitetno i efikasno izvršavanje poslova lokalnih samouprava“, rekao je on.

Dodao je da je Ministarstvo je u saradnji sa SKGO iniciralo i pripremilo izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o državnoj upravi.

Ovim izmenama zakona je, kako dodaje, prošle godine, zaokružen pravni okvir za zajedničko obavljanje svih poslova jedinice lokalne samouprave.

„Ovim izmenama je omogućeno da dve ili više JLS osnuju zajednički organ, službu, ustanovu, preduzeće ili drugi organizacioni oblik kojim se ostvaruje svrha međuopštinskih partnerstava. Takođe je omogućeno da, bez formiranja zajedničkih službi, jedna JLS poveri obavljanje pojedinih poslova iz izvornog delokruga drugoj JLS ili njenoj službi ili drugom organizacionom obliku“, objasnio je Ružić.

Neophodno je, kako dodaje,  da se usvoji sporazum o toj saradnji i nije potrebna posebna saglasnost državnih organa već samo da se resornom ministarstvu dostavi ovaj sporazum radi evidentiranja

„Kod poverenih poslova procedura je nešto složenija jer je neophodna saglasnost Vlade uz prethodno mišljenje resornog ministarstva koje vrši nadzor nad primenom propisa kojima su regulisani ovi poslovi a na predlog ministarstva za lokalnu samoupravu“, rekao je ministar.

Inicijativu za zajedničko obavljanje poverenih poslova mogu pokrenuti jedinice lokalne samouprave koje su zainteresovane za njihovo zajedničko obavljanje, ali i resorno ministarstvo koje prati stanje u određenoj oblasti.

Zakonom su uređeni obavezni elementi sporazuma o saradnji, finansiranje obavljanja poslova, ostvarivanje prava iz radnog odnosa zaposlenih koji rade na ovim poslovima i druga pitanja od značaja za međuopštinsku saradnju.

Ministarstvo je, kako je podsetio ministar, već uvelo pravilo da prednost imaju projekti koji su od značaja za dve ili više jedinica lokalne samouprave prilikom odlučivanja o raspodeli sredstava iz budžetskog fonda Ministarstva namenjenog jedinicama lokalne samouprave.

„Pored ovoga, Ministarstvo započinje rad na pripremi Programa reforme sistema lokalne samouprave u okviru koga će biti razmatrani svi predlozi za buduće promene koje treba da omoguće ili olakšaju obavljanje svih poslova jedinica lokalne samouprave u Srbiji“, rekao je Ružić.

Ministar je zahvalio SKGO na odličnoj saradnji koja se ostvaruje u svakodnevnoj komunikaciji na svim pitanjima koja su od značaja za jedinice lokalne samouprave i planiranju zajedničkih aktivnosti u narednom periodu.