RUŽIĆ NA OBUCI SLUŽBENIKA ZA VOĐENJE JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić otvorio je danas obuku službenika za vođenje Jedinstvenog biračkog spiska i saopštio da je na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave uspostavljena NOVA STRANICA sa svim informacijama o vođenju JBS.

On je podsetio da je u prethodnom periodu elektronski povezan Jedinstveni birački spisak sa matičnim knjigama umrlih i venčanih i naglasio da je ovo omogućeno, pre svega, jer se sve matične knjige od ove godine vode centralizovano u elektronskom obliku – u Registru matičnih knjiga.

„Iako je JBS sada najažurniji nego ikada i znam da i vas, kao i mene, bole negativne konotacije, svesni kroz šta smo sve prošli i šta je sve urađeno da bi ova evidencija bila ovakva kao što je danas, svakako sa daljim radom na ažuriranju JBS-a nećemo stati“, rekao je Ružić.

„Kako bismo te priče demistifikovali, sada nastavljamo aktivnosti i u pravcu jačanja poverenja građana. Pored postojećih informacija na internet prezentaciji Ministarstva, uspostavili smo posebnu stranicu na kojoj su dostupne sve informacije u vezi sa vođenjem jedinstvenog biračkog spiska, koje će našim građanima približiti ceo proces i omogućiti da se u svakom trenutku informišu o aktuelnim koracima koje preduzimamo“, rekao je ministar Ružić.

Dodao je da su sve ove aktivnosti Ministarstva prepoznali i predstavnici Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, koji takođe prisustvuju obuci i dodao da su i njihova pozitivna iskustva dragocena.

Istakao je da je ta saradnja u prethodnom periodu rezultirala aktivnom ulogom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u realizaciji preporuka OEBS, u pravcu jačanja demokratskih kapaciteta i unapređenja biračkog spiska, posebno kad je reč o tačnosti i ažurnosti podataka u ovoj evidenciji.