RUŽIĆ: NAGRADE GRADOVIMA I OPŠTINAMA ZA DOBRO UPRAVLJANJE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je na dodeli nagrada gradovima i opštinama za najbolju praksu u primeni principa dobre uprave da je dobro upravljanje ključno za sticanje poverenja građana.

“Ove nagrade pokazuju da je principe dobre uprave i zakone u koje su utkani moguće primeniti”, rekao je Ružić.

On je podsetio da je donet Zakon o e-upravi, koji je jedan od osnovnih stubova razvoja potpune i funkcionalne e-uprave i dodao je njime predviđena primena modernih tehnologija u svim administrativnim postupcima koje građani i privreda imaju sa državom.

Ministar na dodeli nagrada u okviru Nacionalnog takmičenja za izbor najbolje prakse

“Novi Pazar omogućio da građani i preko e-pisarnice podnose predstavke, nego dosledna primena Zakona o e-upravi koji donosi delotvornost Ii efikasnost – što jeste princip dobre uprave”, rekao je ministar Ružić.

Prošle godine, kako je dodao, usvojen je Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je gradovima i opštinama propisana obaveza da konsultuju građane oko investicionog dela budžeta, odnosno da ih pitaju gde i šta graditi.

“Ruma je ovo primenila na veoma sveobuhvatan način, od sagledavanja potreba do glasanja o investicijama, i dokazala da princip transparentnosti i učešća javnosti u radu lokalne samouprave u Srbiji sledimo i da ga se sve više držimo”, dodao je Ružić.

Naglasio je da je istim zakonom omogućeno da lokalne samouprave, sklapanjem sporazuma o saradnji, udružuju kapacitete, materijalne i kadrovske, i rešavaju pitanja od značaja za svoje zajednice., a kao primer istakao je Vlasotince, koje se  udružilo sa Bojnikom i odgovorno rešilo pitanje pasa lutalica.

Da su svi građani podjednako važni, prema rečima Ružića,  pokazala je GO Vračar usvajanjem Strategije za unapređenje pristupačnosti za posebno osetljive kategorije građana sa invaliditetom.

“Mi, uprava, državna i lokalna, postojimo zbog građana i zato kada radimo uvek na umu moramo imati njihovu potrebu i njihov interes. Samo tako ćemo ispuniti sopstvenu svrhu i opravdati poverenje ukazano na izborima“, rekao je Ružić.

Nagrada dodeljuju MDULS i SKGO u okviru projekta Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Nagrade se dodeljuju u 4 kategorije: Efikasnost i delotvornost, Transparentnost i javnost u radu, Odgovornost i vladavina prava, Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije. Pobednici dobijaju nagradu od 3.000 USD (Novi Pazar, Ruma, Vlasotince, GO Vračar),a  dodeljuju se i posebna priznanja (Inđija,Užice, Pirot, Veliko Gradište, Nova Varoš, Pančevo, Bečej, Raška).

Pogledajte više o projektima nagrađenih opština.