Ružić: Najvažniji su ljudi

„Vlada Republike Srbije poslednjih nekoliko godina ubrzano radi na korenitoj reformi javne uprave, kako bismo je transformisali u modernu, sposobnu, uslužnu, ekonomičnu i odgovornu“, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na otvaranju dvodnevne konferencije „Moderni instrumenti za razvoj ljudskih resursa“ danas u Beogradu.

On je na konferenciji koju je organizovala Služba za upravljanje kadrovima ocenio da razvoj sistema nije moguć bez razvoja kadrovskih potencijala koji kreiraju i utiču na sistem.

„Zato volim da naglasim da su epicentar svih reformi ljudi – bilo da govorimo o građanima kojima država pruža usluge, bilo da govorimo o službenicima koji sve ove promene sprovode“, rekao je Ružić.

Ministar je podsetio da su prvi koraci u reformi službeničkog sistema bili usvajanje i primena zakona koji uvode brojne novine u sistem upravljanja ljudskim resurcima, planiranju kadrova, procedurama zasnivanja i prestanka radnog odnosa, sistem plata i nagrađivanja, kao i profesionalizaciju uprave. Među te zakone spadaju Zakon o državnim službenicima, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i Zakon o zaposlenima u javnim službama.

Konferencija „Moderni instrumenti za razvoj ljudskih resursa“

„Pored toga, u poslednjih godinu dana načinili smo jedan od ključnih koraka ka uspostavljanju jedinstvenog i integrisanog sistema stručnog usavršavanja za sve zaposlene u javnoj upravi – donet je Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu“, naglasio je Ružić.

On je istakao da je uspostavljanje Nacionalne akademije posebno važno za službenike na lokalnom nivou, jer su zaposleni u državnim organima imali tu mogućnost da uz podršku Službe za upravljanje kadrovima steknu potrebna znanja i veštine.

On je podsetio da je za uspešnost reformi koje sprovodimo neophodno i da menjamo mentalitet i odnos državnih i lokalnih službenika prema poslu.

Baš zato što sve što se radi u okviru reforme javne uprave radi se zbog građana, ministar je apelovao na sve zaposlene da stručno usavršavanje shvate kao mogućnost koja im daje prednost u vremenu u kome je znanje novac i moć.

„Zaposleni ne treba da se plaše promena, jer kad usvoje i usavrše znanja i veštine, videće da će im one samo olakšati rad i pružiti nove mogućnosti. To će u konačnom doneti veće zadovoljstvo i poverenje naših građana u upravu i zaposlene u njoj“, zakluljio je Ružić.