Ružić sa Rufom o reformi sistema plata

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je sa Džejmsom Rufom, šefom Misije MMF u Srbiji o rezultatima reforme javne uprave, sa posebnim osvrtom na reformu sistema plata.

Ružić je izrazio zahvalnost Misiji na podršci u prethodnom periodu i istakao nadu da će se u narednom periodu saradnja produžiti jer, kako kaže, ekspertska podrška Misije biće od velikog značaja da se sa reforom sistema plata nastavi. Tu podršku očekuje ponajviše u pogledu utvrđivanja finansijskih efekata promena koje reforma donosi.

Mnogo se uradilo u poslednjih nekoliko godina – doneti su zakoni i podzakonska akta koja su postavile smernice za dalji rad kako bismo tačno znali ko, šta, kako radi i za koji novac“, rekao je ministar. On je naveo da reforma ne doprinosi samo boljem upravljanju države finansijama i kadrovima, već i stvaranju fer i transparentnijeg sistema, samim tim i većoj motivaciji zaposlenih u upravi, što u konačnom doprinosi i podizanju kvaliteta usluga koje, kao uprava, pružamo.

Ministar je istakao da na leto započinju pregovori sa sindikatima o utvrđivanju koeficijenata u javnim službama i da je to najteži posao jer se reforma sistema plata odnosi na 470.000 zaposlenih.