Ružić: Ulažemo u opremanje inspekcija i jačamo kapacitete

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da će se i ove godine raditi na podizanju kapaciteta inspekcija i rekao da očekuje usvajanje trogodišnjeg plana zapošljavanja mladih inspektora i nove modele opremanja inspekcije.

„Važno je da radimo na uvođenju novih alata koji povećavaju efikasnost nadzora, ali i na podizanju ljudskih i materijalnih kapaciteta inspekcija, jer bez dovoljnog broja dobro opremljenih i motivisanih inspektora nećemo postići krajnji efekat“, rekao je ministar Ružić na godišnjoj konferenciji NALED-a, na kojoj je predstavljena „Siva knjiga 2019″.

Istakao je da će naredni period proteći u još intenzivijem radu i da očekuje  konkretne rezultate.

„Pre svega očekujem da zajednički sa NALED-om uskoro predstavimo i rezulate analize kapaciteta, kako republičkih, tako i inspekcija na lokalu, i da zajednički sa ministrom finansija usvojimo trogodišnji plan zapošljavanja mladih inspektora, ali i da predstavimo nove modele opremanja inspekcija“, naveo je on.

Ministar je naglasio da ova godina treba da donese i povraćaj službeničkog zvanja“ inspektor“ u službenički sistem Srbije i najavio da će se raditi na tome da inspektori uživaju i punu pravnu zaštitu države u sudskim procesima.

„Novi modeli vrednovanja rada inspektora takođe je jedan od ciljeva za 2019. Želimo da merilo uspeha rada jedne inspekcije ne bude broj ostvarenih nadzora ili količina oduzete robe, već mera ostavrenja javnog interesa u sektoru  u kom rade“, dodao je Ružić.

Ovu godinu će, prema njegovim rečima, obeležiti početak rada u softveru E-inspektor.

Ministar Ružić na predstavljanju Sive knjige NALED-a

Prve četiri pilot inspekcije – rad, sanitarna, tržišna i upravna, kako je istakao, krenule su već da rade u ovoj platformi, a do kraja godine očekuje da i preostalih 38 inspekcija počnu da koriste ovaj softver u svakodnevnom radu.

„Softver sam po sebi jeste upravo i sledeći veliki korak u reformi inspekcija, jer ne samo da donosi velike direktne uštede kroz digitalizaciju, već se u njemu po prvi put kreira i kartoteka kompletene privrede Srbije koju ćemo po rezulatima nadzora moći jasno prepoznati i kategorisati  na onu dobru, onu s kojom radimo da bi bila bolja,  i onu koja je svesno u sivoj zoni, prema kojoj ćemo usmeriti sve represivne resurse kako inspekcija tako i drugih državnih organa“, rekao je ministar Ružić.

Pored ovog najznačajnijeg, kako je dodao, brojni su i drugi benefiti ovog softvera , pre svega ujednačavanje inspekcijske prakse, pa se više neće dešavati da na iste okolnosti dve inspektora pišu bitno različite upravne ili kaznene mere što će opet uticati na bolju sudsku praksu i ukupno bolji efekat inspekcije.

„Na svim ovim poslovima Ministarstvo i Koordinaciona komisija za Inspekcijski nadzor prepoznaju NALED kao vrednog i pouzdanog partnera i zajednički koračamo prema ciljevima koje smo definisali“, rekao je ministar Ružić.