RUŽIĆ: USPEH REFORME NESPORAN

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao da je reforma javne uprave veoma važna za građane i sveobuhvatni napredak Srbije na putu ka EU i da je eksterna i nezavisna ocena bitna kako bi znali na koje aktivnosti bi trebalo da se fokusiramo u narednom periodu.

On je povodom predstavljanja izveštaja ove organizacije o reformi javne uprave u Srbiji ocenio da ovaj izveštaj potvrđuje da je napredak nesporan i da je mnogo toga urađeno, kako na zakonodavnom planu, tako i na implementaciji različitih aktivnosti koje donose promenu u radu uprave.

„Usluge koje pružamo građanima su brže, jeftinije, modernije. Postavili smo temelje za uvođenje kompetencija u službenčki sistem, a službenici dobro reaguju na obuke koje im nudimo u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i kroz donatorske projekte. I iako ponosni na postignuto u oblasti upravljanja ljudskim resursima, moramo biti realni i reći da je potrebno još rada na implementaciji novih rešenja, što se poklapa sa preporukama SIGME“ rekao je ministar i najavio da će uskoro biti vidljivi i prvi rezultati novouvedenog sistema kompetencija, ocenjivanja i vrednovanja rada.

Ružić je najavio da počinje rad na novoj Strategiji reforme javne uprave, koja će utvrditi ciljeve i aktivnosti za naredni period. „Misiji SIGMA je sa nama na ovom putu i daje jasne smernice koje veoma uvažavamo i primenjujemo u našem radu“, rekao je ministar.

Izveštaj SIGMA za 2019. godinu fokusiran je na dve oblasti – javna služba i upravljanje ljudskim resursima i kvalitet pružanja usluga. Kada je prva oblast u pitanju zabeležen je napredak u pet od ukupno sedam indikatora kojima se meri. Najznačajniji napredak je postignut u uspostavljanju pravnog okvira, adekvatnost i obim same politike, njenu primenu u praksi i institucionalnu strukturu za profesionalno upravljanje ljudskim resursima. Pohvaljen je i nov način merenja efikasnosti rada i zapošljavanja državnih službenika, dok još uvek treba da se na rukovodilačka mesta zapošljavaju lica na bazi kompetitivnog postupka.

U oblasti Pružanja usluga istaknut je snažan podsticaj digitalizaciji sa označenim napretkom u tri od četiri indikatora. Navodi se da se stvaraju servisi okrenuti građanima i da se usluge pružaju fer i efikasno, kao i da su one dostupne, međutim tu se očekuje još napretka.