SARADNJA PRIVREDE I INSPEKCIJA SMANJUJE SIVU EKONOMIJU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), pokreću kampanju za podizanje svesti najšire javnosti o značaju inspekcija za naše društvo i državu, najavila je pomoćnica ministra Natalija Pavlović Šiniković.

Ona je sednici Radne grupe za prevoz putnika i robe u drumskom, vodnom i železničkom saobraćaju u Privrednoj komori Srbije, koja je organizovana u okviru te kampanje,  istakla da je cilj  povećanje ugleda profesije inspektora u društvu, promocija prava privrede u novom pristupu inspektora, transparentan i efikasan inspekcijski nadzor  zasnovan na principima analize rizika i partnerski odnos privrede i inspekcija.

Naglasila je  da građani i privreda po poslednjim istraživanjima još uvek povezuju inspekcije sa korupcijom i kaznenom politikom, iako je suština njihovog posla zapravo briga o fer poslovnom okruženju, zaštiti životne sredine, bezbednosti prevoza i saobraćaja, ispravnosti hrane, zaštiti zdravlja, bezbednosti objekata.

Pomoćnica ministra je najavila da Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor kroz svoje radne grupe u saradnji sa Privrednom komorom Srbije planira da organizuje još tri okrugla stola, odnosno otvorene sednice radnih grupa Koordinacione komisije sa privredom tokom 2019. godine.

„ U junu će biti oržana Radna grupa za suzbijanje nedozvoljene trgovine, u septembru Radna grupa za hranu, a u decebru za ugostiteljstvo i turizam“, najavila je Pavlović Šiniković.

Sekretar Udruženja za saobraćaj PKS Milica Dubljević istakla je da se saobraćaj poslednjih godina suočava sa ozbiljnim izazovima. “Jedan od njih je nedostatak kvalifikovanog kadra dok je drugi izazov, koji je najozbiljniji, borba protiv sive ekonomije“, dodala je ona.

Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Pavlović dodaje da se menja odnos između inspekcija i privrednih subjekata i napominje da se ciljevi rada inspekcija neće ogledati u, na primer, postizanju većeg broja kazni i njihovim većim iznosima nego u stvaranju bolje zaštite u okviru zakona.

„Radimo i na unapređenju materijalno-finansijskog statusa inspektora i inspekcija, na unapređenju i upravljanju ljudskih resursa, kao i zanavljanju opreme inspekcija“, rekao je Pavlović.

Specijalni savetnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Leposava Sojić predstavila je privrednicima ciljeve Radne grupe za prevoz putnika i robe u drumskom, želežničkom i vodnom saobraćaju i pozvala privrednike da učestvuju u aktivnostima ovog tela.