Sastanak Posebne radne radne grupe za reformu javne uprave u Briselu, najavljena nova Strategija RJU od 2021. do 2030. godine

U Briselu je održan šesti po redu sastanak Posebne radne radne grupe za reformu javne uprave, na kome je najavljen i početak rada na izradi nove Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, koja će obuhvatiti period od 2021. do 2030. godine.

Delegaciju srpske admistracije predvodio je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, a učešće u radu i svoj doprinos predstavile su i pomoćnice ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić , Marina Dražić, Sanja Putnik i Ivana Savićević.

„Srbija ostaje posvećena reformama i izgradnji administrativnih kapaciteta i ljudskih resursa, koji će učiniti da njena javna uprava postane deo evropskog administratvnog prostora, kao kvalitetan pružalac usluga građanima i privredi, na transparentan i efikasan način,“ istakao je Bošnjak u svom uvodnom obraćanju.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija Srbije, kao i predstavnici Evropske komisije, Delegacije EU u Beogradu i SIGMA.

Na sastanku je diskutovano je o aktuelnim pitanjima u oblasti reforme javne uprave, upravljanja javnim finansijama, kreiranju javnih politika i njihovoj koordinaciji, konceptu upravljačke odgovornosti, unapređenju Sistema upravljanja ljudskim resursima i obezbeđivanju efikasnijih usluga za građane i privredu.

Predstavnici Srbije su ovom prilikom najavili početak rada na  izradi nove Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, koja će obuhvatiti period od 2021. do 2030. godine.

Navedeni proces će se odvijati uz podršku projekta iz komplementarne podrške u okviru Sektorskog reformskog ugovora, a radi se o veoma zahtevnom zadatku za koji smo se opredelili u nastojanju da stvorimo dobru osnovu za izgradnju uprave po meri svih naših gradjana, a istovremeno po ugledu na najmodernije evropske standarde i prakse.

Predstavnici EK pohvalili su napredak ostvaren u oblasti pružanja usluga i donošenjem zakona koji regulišu planski sistem, javne rasprave, e-upravu i sistem plata u javnom sektoru.

Uz jasne poruke da je neophodno nastaviti sa unapredjenjem implementacije zakonodavnog okvira, zaključeno je da je neophodno dodatno pojačati napore usmerene ka postizanju bolje koordinacije u određenim segmentima.

Delegacija Srbije zahvalila je predstavnicima EU na kontinuiranoj i neposrednoj podršci i pomoći EU, koja je od suštinske važnosti za približavanje evropskom administrativnom prostoru, sprovođenje reformi, sa krajnjim ciljem postizanja punopravnog clanstva Srbije u EU.

Posebna grupa za reformu javne uprave predstavlja specijalno nadzorno telo u praćenju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa osnovnim zadatkom praćenja sprovođenja Strategije reforme javne uprave i pratećeg Akcionog plana.