Sedma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović predsedavao je sedmom sednicom Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora kojoj su, uz članove Odbora, prisustvovali i predstavnici inspekcijskih službi kao i kolege iz USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

Ožegović je podsetio učesnike skupa da 30. aprila počinje puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru (ZoIN) i konstatovao da postignuti rezultati pokazuju da uložen trud nije bio uzaludan, ali da se nikako ne bismo smeli tu zaustaviti. On je naveo podatke da je u odnosu na 2014. i 2015. godinu, u proseku povećan broj novoregistrovanih subjekata za 15.4%, a od početka primene ZoIN prema neregistovanim subjektima, od 30. jula 2015, rad „na crno“ je smanjen za 5%.

 

„Zajedno ćemo se brže i lakše suočavati sa spornim pitanjima, a formiranje Koordinacione komisije i stručnih radnih grupa u mnogome pomaže lakšem rešavanju problema“, dodao je državni sekretar i naglasio da je veliki dobitak i u promeni stava i percepcije korisnika prema samimm inspekcijama, uz konstataciju da smo zaista na pravom putu.

Ožegović je rekao da se obuke inspektora odvijaju planiranim tempom, pa je broj obučenih inspektora – instruktora dostigao 326. On je istakao značaj pokretanja obuka inspektora na lokalnom nivou, a taj proces je započet nedavnim skupom koji podrazumeva obuku inspektora preko onlajn platforme.

Prisutni inspektori su istakli određene manje proceduralne probleme u vezi usklađenosti ZoIN sa drugim zakonima i podzakonskim aktima, uz opasku da se čitav proces reforme nadzora ipak kreće u pravom smeru. Oni su još jednom istakli problem manjka kadrova i njihove nepovoljne starosne strukture, budući da je prosek godina inspektora – 56.

Na kraju, državni sekretar Ožegović je istakao da se nastavlja rad na izradi informacionog sistema i zahvalio se USAID-u, Stalnoj konferenciji gradova i opština i svim predstavnicama inspekcija koji su aktivno učestvovali u radu Odbora.