Šoder: Pohvale za Srbiju zbog slobode kretanja azilanata i izbeglica

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne i lokalne samouprave dr Kori Udovički razgovarala je danas sa šefom Predstavništva Visokog komesarijata za izbeglice UN u Srbiji Hansom Fridrihom Šoderom  o saradnji dve institucije u pogledu saradnje u oblasti upisa u matične knjige rođenih.

 

Udovički se zahvalila UNHCR na podršci aktivnostima predviđenim Sporazumom o razumevanju, kome ističe rok u decembru ove godine, a kojim su predviđene, između ostalog, i obuke matičara, zaposlenih u centrima za socijalni rad i policijskim upravama u Srbiji. One će biti organizovane u vezi sa sprovođenjem zakona i podzakonskih propisa koji uređuju upis činjenica i podataka u matične knjige, uz osvrt na oblast antidiskriminacije i dobre uprave. Šoder je naglasio da će UNHCR nastaviti i posle isteka Sporazuma da Srbiji pruža besplatnu pravnu pomoć za pravno nevidljiva lica.

Osvrnuvši se na izbegličku krizu, sagovornici su se saglasili da ima puno prilika za unapređenje procesa, kako uslova prijema, privremenog ili stalnog boravka u našoj zemlji, tako i integraciji u društvo. „Iako ima puno još da se radi, Srbija treba da se pohvali za pristup izbegličkoj krizi, posebno za nivo slobode kretanja izbeglica  kroz zemlju“, naglasio je Šoder.

U tom pogledu Udovički i Šoder su se osvrnuli na Nacrt zakona o azilu i privremenoj zaštiti, koji je u procesu javne rasprave, a koji se odnosi na usklađivanje propisa sa međunarodnim pravom, uključujući i postupak azila na granicama i u tranzitnom prostoru, koji treba da nastave da obezbeđuju slobodu kretanja.