Srbija aktivno podržava sve inicijative Partnerstva za otvorenu upravu

Srbija aktivno podržava sve inicijative Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) i do sad su izrađena tri nacionalna OGP akciona plana, kao i tri akciona plana na lokalnom nivou – Šabac, Lapovo, Vlasotince, izjavila je Ljiljana Uzelac iz Sektora za dobru upravu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dodala je i da su još tri akciona plana na lokalnom nivou u izradi – Novi Pazar, Sombor, Bela Palanka.

Uzelac je prisustvovala predstavljanju Izveštaja udruženja građana o međurezultatima Akcionog plana za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstva za otvorenu upravu (eng. Open Government Partnership) u Republici Srbiji za period 2018-2020. godine (AP OGP), pripremljenog u okviru projekta Podrške zajedničkoj izradi nacionalnog i lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu (eng. OGP Trust Fond).

Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva predvođenih Građanskim inicijativama, uz Transparentnost Srbija, Edukacioni centar, Asocijacija onlajn medija, Narodni parlament i Medija reform centar, uz finansijsku podršku donatorskog fonda OGP.

„Brojni su rezultati primene prethodnih nacionalnih akcionih planova poput inicijative otvorenih podataka, sprovođenja širokih javnih konsultacija i uključivanja civilnog društva u proces planiranja i sprovođenja javnih politika pre zakonskih rešenja, transparentnije finansiranje udruženja, e Papir (pojednostavljuju se postupci i regulativa radi boljih uslova poslovanja) i drugo“, rekla je ona.

Ona je dodala da je proces konsultacija i uključivanja svih zainteresovanih strana značajno je unapređen tokom sprovođenja OGP u Srbiji. Republika Srbija učesnica ove međunarodne inicijative od skoro samog početka, od 2012. godine.

Kako je istakla, trenutno imamo tri ugla posmatranja i kovlasništva procesa pripreme i sprovođenja AP OGP u RS: Posebnu međuministarsku radnu grupu za izradu i implementaciju AP OGP čiji su članovi, pored organa državne uprave, predstavnici jedinica lokalne samouprave, Privredne komore Srbije, Narodne skupštine RS i predstavnici 6 udruženja građana, zatim Nezavisni mehanizam izveštavanja izabran od strane OGP-a (Centar za evropske politike) i Projekat Podrške zajedničkoj izradi nacionalnog i lokalnih akcionih planova OGP u kome učestvuju odabrana udruženja građana od strane međunarodne inicijative OGP.

OGP predstavlja međunarodnu inicijativu nastalu 2011. godine, sa trenutnih 79 nacionalnih i 20 lokalnih učesnika, čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, s ciljem ostvarivanja delotvornijeg i odgovornijeg rada javne vlasti.