VLADA USVOJILA PLAN RADA MINISTARSKOG IT SAVETA

Vlada Republike Srbije usvojila je danas Predlog za unapređenje IT sektora u Srbiji (Predlog prioritetnih ciljeva i aktivnosti svih organa državne uprave i službi Vlade za unapređenje IT sektora u Srbiji). Usvajanju Predloga za unapređenje IT sektora u Srbiji prisustvovali su predstavnici IT industrije, start-ap zajednice i inovacionih kompanija.

Prva tačka Predloga je podizanje kapaciteta u IT industriji i obuka IT kadrova koji evidentno nedostaju našoj zemlji. U planu je početak izgradnje nove lamele Elektronskog fakulteta u Nišu, a već je započeta izgradnja IT parka i dodatnog prostora za Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.

 VLADA USVOJILA PLAN RADA MINISTARSKOG IT SAVETA

„IT sektor je jedan od najvećih potencijala naše zemlje i mi smo ovaj Predlog pripremili u saradnji sa IT zajednicom, čiji je doprinos u izradi ovog dokumenta zaista veliki. Konstruktivni stavovi i predlozi koje smo dobili u otvorenom dijalogu pomogli su Vladi Republike Srbije da potrebe IT sektora sagleda na realan način. Koristim priliku da se još jednom zahvalim IT zajednici što je otvorena za saradnju sa državom. Predstoje nam izmene zakona koji će za cilj imati da olakšaju poslovanje ovog sektora, ali i da smanje sivu ekonomiju, što treba da rezultira otvaranjem novih mogućnosti za mlade koji rade kao frilenseri za strana tržišta. Radićemo i na razvoju finansijskog tržišta sa ciljem da se obezbede izvori finansiranja koji su u  skladu sa potrebama IT sektora“, istakla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, koja je na čelu tima Vlade Srbije za razvoj IT sektora.

Usvojeni Predlog predviđa prekvalifikacije u neformalnom obrazovanju, kao i pripremu vaučera za prekvalifikaciju oko 1.000 ljudi u 2017. godini, koji će kasnije biti zaposleni. Za realizaciju ove aktivnosti biće izdvojeno milion i po evra, dok će sprovođenje početi već u januaru, fazom testiranja 100 ljudi i izborom partnera koji će se baviti prekvalifikacijom, u šta će vlada uložiti 150.000 evra. Akcionim planom za razvoj IT sektora predviđeno je i uvođenje informatike u obavezno školsko obrazovanje.

Prema ovom Predlogu za unapređenje IT sektora, Srbija bi u narednih pet godina trebalo da poveća godišnji neto izvoz IT sektora sa trenutnih 400 miliona na 1,5 milijardu evra i ovo je jedan od važnih prioriteta vlade u narednim godinama.

Jedan od predloga je da se ljudima iz struke dozvoli da predaju na fakultetima, čime bi se nadoknadio nedostatak predavača i profesora u ovoj oblasti. Planira se i ulaganje u edukaciju državnih službi, kako bi u potpunosti razumele specifičnosti IT i start-ap industrije. Ministarski IT savet je obećao da će nastaviti da održava redovne sastanke sa IT zajednicom kako bi zajedno radili na realizaciji ovog plana.