uključivanje gradjana Tag

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata. Obaveza sprovođenja konsultacija predstavlja novinu koju je doneo izmenjen Zakon o državnoj upravi i koja se odnosi na...