jun 2016

Kako su u većini visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u toku prijave na konkurs za upis studenata, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave daje preporuku svim visokoškolskim ustanovama da kao deo konkursne dokumentacije, saglasno odredbama čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedeljnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uz podršku  Švajcarske agencije za razvoj i saradnju sprovodi projekat „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave - reforma lokalne samouprave 2016-2019“ u cilju podrške reforme javne uprave u oblasti lokalne samouprave u Republici Srbiji. Strategija reforme javne uprave...

Povodom saopštenja Samostalnog sindikata kulture Srbije u kom se navodi da novi predlog Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama sadrži niz nepravilnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) saopštava sledeće: U cilju postizanja transparentnosti sistema i uporedivosti plata u...

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas u jutarnjem Dnevniku RTS, da je krajem marta broj zaposlenih u javnom sektoru bio smanjen za 16.500 ljudi i da je, s obzirom na podatke koje dobija, taj broj nastavio da pada. Do kraja...

Skip to content